התקשרות תקופתית למתן שרותי מדידה-בתחנות כח בכל רחבי הארץ