להקמת בריכה דרוכה בנפח 7,500 מק ותחנת שאיבה בהספק 3600 כס