מכרז לאספקת שירותי תחזוקת ותמיכת מערך אבטחת מידע וחידושי רישוי