מכרז למתן שירותי תחזוקה למערכות מיזוג אוויר מרכזיות במרפאות ובמתקנים