מכרז 5/2021 לביצוע סקר צומח קרקעי במסגרת פרוייקט מיפוי כושר נשיאה בשטחי מרעה