מסמכי מכרז 13-2020 אספקת דלק לרכבי עיריית אילת באמצעות התקני תדלוק