מכרז ממוכן לאיתור, בחינה ואספקת פתרונות טכנולוגיים באמצעות כטב"ם