מכרז בנושא הנגשת סניפים - מתן שירותי הכוונה קולית לבעלי לקות ראיה