פרסום מכרז להציע הצעות לריהוט מיוחד למחלקת נוער במרכז לבריאות הנפש באר יעקב נס ציונה