קבלת הרשאה לתפעול, תחזוקה ושימוש בחלק מנכס הקרוי "בית הראשונים" ליד מושב ביתן אהרון