מכרז למתן שירותי ייעוץ מקצועיים בתחום המערכות והתהליכים הביומטריים