שרותי תכנון, ניהול, תאום, מעקב, בקרה ופיקוח בפרויקט הקמת 6 מיכלים באשל