קול קורא לאיתור אומן לגיבוש תפאורה בעבור תאגיד השידור הישראלי