מכרז לקבלת הצעות להקמת והטמעת תשתית טכנולוגית לניהול מקרקעין בתלת מימד