מכרז למתן שירותי הסעות בני ובנות נוער באמצעות היסעים קטנים.