מכרז פומבי מספר 04/21 שירותי השכרה ותחזוקה למכונות צילום מסמכים משולבות