מכרז למתן שירותי ייעוץ הנדסי בתחום שיפוצי מוסדות תרבות