מכרז פומבי עבודות ביסוס ופיתוח למעבדת דבורים קמפוס אדמונד י. ספרא