רכישת מכונות צילום/הדפסה דיגיטאליות שחור לבן לבית הדפוס של אוניברסיטת חיפה