ניהול וביצוע עבודות תכנון ופיתוח וסיוע בשיווק באתרי משרד הבינוי והשיכון