מכרז פומבי בין ספקים לצורך רכישה של 3 מכונות קרצוף אדם הולך מופעלת     המשך...