פנייה מוקדמת (RFI) מס' 1/2022 לקבלת מידע בנושא "מתן שירותי ביטוח רפואי לחסרי מעמד שאינם ברי הרחקה"