תחזוקה והתקנה של מערכות לגילוי אש ועשן, וכיבוי אש אוטומטי בגז ביחידות שב"ס