עוזר/ת מהנדסת העיר מרכז/ת פרויקטים ופניות הציבור בלשכת מהנדסת העיר