כרז 97-2021 מכרז מסגרת לבניית יישומי מובייל עבור אגף למערכות מידע ומחשוב במשרד הבריאות