מכרז פומבי 24/2021 למתן שירותי מדידות בשצ"פים עבור מנהלת המתחמים לפרויקטים במסגרת הסכם הגג בעיר ראש העין