מכרז לאספקת מגופי פרפר + מפעיל חשמלי + פיני נעילה PN16 - קומפלט עבור פרויקט חוצץ לפלמחים