אספקה והתקנה של ציוד שיקומי במוסדות חינוך בבאר שבע