אספקת מכשיר ICP-OES כולל התקנת תשתית גז עבור מרכז מחקר דרום גילת במינהל המחקר החקלאי