עבודות בנייה מערכות ופיתוח באתר הטבילה קאסר אל יהוד