מכרז פומבי מספר 112.2020 רכישת שירותי הפקה וניפוק כרטיסי עובד במיקור חוץ לעובדי העיריה