מכרז לאספקה, התקנה ומתן שרותי תחזוקה של מערכות כריזה