מכרז לרכישת מכשיר וראגנטים לביצוע בדיקות נוגדני סיווג רקמות (HLA)