הגשת בקשה לקבלת סיוע במימון לביצוע עבודות במסגרת תמ"א 38 בעיר נתיבות שיקום שכונות פיזי