מכרז מוביל לאספקת ציוד, התקנה ושדרוג מערכות קשר קרקעיות