מכרז להיכלל במאגר למתן שירותי יעוץ משפטי בתחום נזקי המטען