מכרז לשירותי ליסינג תפעולי עבור משאית + מנוף הרמת אדם בגובה