מכרז פומבי מס' 31/2021 - אספקת במות, טריבונות, כסאות ומחסומים לאירועים ופסטיבל עכו