להרחבת רשימת המוסכים/בתי המלאכה לטיפול בכלי התחבורה/ציוד של עיריית חיפה