מכרז לשכירת מתקני השרייה ותחזוקתם עבור מטבחים מוסדיים