בקשה לקבלת מידע (RFI) בנושאפרויקט להקמה, הפעלה, ניהול ותחזוקה של קאנטרי קלאב בבת חפר