להקמת מאגר קבלנים לביצוע עבודות שיפוץ (כללי) וקבלנים בהתמחות פרטנית בנושא שלד, חשמל, אינסטלציה, איטום, פיתוח חצרות ומעליות