מכרז 20/2020 לבחירת זכיינים למתן שירותי העתקות אור, צילום מסמכים, הדפסות ושלחויות