מחקר בנושאים בחינוך הקשורים להשפעות תקופת הקורונה על מערכת החינוך