לאספקה והתקנה של דלפקי קבלה במרפאות במחוז צפון של שירותי בריאות כללית