מכרז לביצוע עבודות שלד בטון, עבודות גמר וחיפוי, מערכות תשתית ומערכות אלקטרו-מכאניות להקמת מנהרות רכב במתחם סמל בעיר