מגרשים בבניה צמודת קרקע/קוטג'ים בדימונה שכונה מזרחית