מכרז מסגרת פומבי דו שלבי מס' 06/2021 לאספקת תוכנות ושרותי תמיכה לניהול שכר משאבי אנוש ונוכחות עבור המועצה להשכלה גבוהה