אספקת ירקות קלופים ומצוננים עבור המרכז הרפואי ע ש יהודה אברבנאל