מכרז למתן שירותים מנהליים להפעלת תכניות הזנה ואורח חיים בריא